top of page

Vene Keele Õpetajate Selts 

TÖÖPLAAN

2020

 

Üldeesmärgid

VÕSi ja VKKYLi koostöö tugevdamine, mille eesmärgiks on metoodiline ja professionaalne areng;

VÕSi tegevus on fokuseeritud õpetaja professionaalsele arengule. 

VÕSi liige seltsi tegevuste kaudu:

- arendab oma digipädevusi;

- suurendab oma metoodilist pagasit;

- populariseerib õpetaja ametit ja vene keele õppimist Eestis;

- panustab e-Koolikotti materjalidega ja ekspertidena;

- leiab kontakte uute projektide loomiseks.

Tulemused

VÕSi liige on arendanud oma digipädevusi ja metoodilist pagasit; tõstnud õpetaja ameti ning vene keele õppimise mainet; panustanud oma loodud materjalide ja oskustega e-Koolikotti ning on leidnud koostööpartnereid edasisteks projektideks. VÕSi ja VKKYLi koostöö on tihe, ühiselt on planeeritud on läbi praktilis-metoodiline seminar. 

2020.a tegevused ja orienteeruv ajakava
- E-koolikoti täiendamine ja arendamine (O.Nazarova) - aasta jooksul
- Kodulehe ja sotsiaalmeedia aktiivne kaasajastamine (E.Viidemann) - aasta jooksul

- Videode kasutamine ja koostamine vene keele tunnis (töötoad, L.Bulai, ARTE gümnaasium) - 17. jaanuar ja 7.veebruar 2020

- VÕSi arendusseminar - august 2020 

- Praktilis-metoodiline seminar koostöös VKKYLiga - 7.november 2020

 - EVÕLi aastakonverents - novembri lõpp 2020

bottom of page