top of page

Meie lugu

Vene keele Õpetajate Selts (VÕS) on vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa vene keele ja kultuuri arengule Eesti Vabariigis, vene keele õpetajate omavahelise koostöö arendamiseks ning koordineerides ja abistades eesti õppekeelega koolide vene keele õpetajaid enesetäiendamises ja metoodilises töös.

Peamiseks Vene keele õpetajate seltsi liikmest astumise põhjuseks on vajadus suhelda kolleegidega, koostöö arendamine, kogemuse vahetamine ja õpetaja professionaalsuse tõstmine.

VÕSi tegevus aitab välja selgitada ja kasutada iga õpetaja kogemusi ja oskusi ning vajadusel osutab abi. Koostöö tulemusel sündinud ideed realiseeruvad töös õpilastega. Kolleegide entusiasm ja positiivne meelestatus on inspiratsiooniks, et leida uusi lähenemisi oma töös. Vanad meetodid saavad uue kuue, muutes need õpilastele atraktiivsemateks.

Väga oluline osa on õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine. VÕSi poolt korraldatud kursused, suvepäevad jm üritused lisavad õpetajate professionaalsesse pagasisse palju väärtuslikku.

VÕS korraldab vabariiklikke konkursse ja olümpiaade. Traditsiooniliseks on saanud 7.-8. klasside vene keele võistlus. Igal aastal toimub ka vabariiklik vene keele olümpiaad 10.-12. klasside õpilastele. VÕSi liikmed osalevad seltsi suvepäevadel ja töötubades ning konverentsidel.

VÕSi liikmed on aktiivsed õppematerjalide kirjutajad. Meie liikmed on hinnatud eksperdid Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Innove töögruppides.

 

Vene Keele Õpetajate Seltsi ülesanded on

  • luua võimalused ja aidata kaasa oma liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmisele;

  • edendada liikmete kutsealast tegevust;

  • kaitsta nende ühiskondlikke ja kutsealaseid huve;

  • arendada erialaseid kontakte;

  • aidata kaasa vene keele õpetamise metoodika arengule;

  • hoolitseda vene keele õpetamise kvaliteedi eest;

  • teha koostööd koolide õpetajate ühendustega ja teiste õpetajate organisatsioonide ning ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka rahvusvahelises ulatuses;

  • edastada oma liikmetele vene keele õpetamisega seotud haridusalast informatsiooni.

 

Meie partnerid on

МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы)

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Государственный институт русского языка им.Пушкина (Москва), 

Учебно-издательский центр «Златоуст» (Санкт-Петербург), 

Финско-русская школа (Хельсинки), 

Латвийский университет, 

TLÜ Humanitaarinstituut, 

Tartu Ülikool,

SA Innove,

Пушкинское общество Эстонии, 

издательство «ARGO“, 

Tallinna Linnavalitsus

EVÕL (Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit)

а также  другие партнёры в России, Польше, Латвии, Белоруссии, Украине, Словакии и т.д. 

bottom of page