Tegevused

Lugupeetud kolleegid!

Kirjastus Argo ja Vene keele Õpetajate Selts (VÕS) kutsuvad Teid seminarile «Использование линейки учебников «Русский язык день за днём» на уроках РКИ на гимназической ступени».

Seminar toimub 25. augustil 2020 kell 11:00 – 14.30  aadressil Hariduse 3, Tallinn, Tallinna Prantsuse Lütseumi algkoolihoone auditooriumis.

Lektor – õppekomplektide autor Tatjana Trojanova

Seminaril käsitletakse järgnevaid teemasid:

11.00 – 12.30

- Содержательное наполнение учебного комплекса и его соответствие Государственной учебной программе.

- Структура учебника, рабочей тетради и аудиоприложения. Изменения в учебных материалах 10-го класса.

Kohvipaus

13.00 – 14.30

- Методические рекомендации автора по использованию учебных материалов «Русский язык день за днём».

Kõik osavõtjad saavad vastava tõendi, samuti on võimalik osta õppekirjandust. Raamatute eest saab tasuda nii sularahas, pangakaardiga kui ka arve alusel.

Registreerida saab 23. augustini e-posti teel:

argokirjastus@argokirjastus.ee, olga@argokirjastus.ee

Tel. 6888 680, 5833 1509

---

Lugupeetud kolleegid!
Kirjastus Argo ja Vene keele Õpetajate Selts (VÕS) kutsuvad Teid seminarile
«Использование учебного комплекса «Вверх по лестнице» на уроках РКИ».
Seminar toimub 26. augustil 2020 kella 11.00 – 17.00 aadressil Hariduse 3, Tallinn, Tallinna
Prantsuse Lütseumi algkoolihoone auditooriumis.
Seminari viivad läbi õppematerjalide autorid Larissa Panova, Jelena Panfilova, Eleonora
Rudakovskaja-Borisova ja Tatjana Trojanova.
Seminari programm:
11.00-12.30 Учебный комплекс для начинающих «Вверх по лестнице.  Ступень I»:
соответствие комплекса государственной учебной программе, содержание учебных
материалов и их структура. Методические рекомендации по использованию учебного
комплекса на уроках.      
Lektor – Larissa Panova
12.30-13.15 Работа с учебным комплексом «Вверх по лестнице. Ступень I» на уроках
РКИ в Частной школе Аудентес.
Lektor – Jelena Panfilova
Kohvipaus
13.45-15.15 Учебный комплекс «Вверх по лестнице. Ступень II-III»: соответствие
комплекса государственной учебной программе, содержание учебных материалов и их
структура. Методические рекомендации по использованию учебного комплекса на
уроках.
Lektor – Tatjana Trojanova
15.30-17.00 Учебный комплекс «Вверх по лестнице. Ступень IV»: соответствие
комплекса государственной учебной программе, содержание учебных материалов и их
структура. Методические рекомендации по использованию учебного комплекса на
уроках.
Lektor - Eleonora Rudakovskaja-Borisova
Kõik osavõtjad saavad vastava tõendi, samuti on võimalik osta õppekirjandust. Raamatute
eest saab tasuda nii sularahas, pangakaardiga kui ka arve alusel.
Registreerida saab 23. augustini e-posti teel:
argokirjastus@argokirjastus.ee, olga@argokirjastus.ee
Tel. 6888 680, 5833 1509

---

Tulevikku vaatav vene keele õpetaja: professionaalse kapitali arendamine uuendatud kontekstis

 

Vene Keele Õpetajate Selts ja Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit (VKKYL) on saanud toetuse ühisele projektile “Tulevikku vaatav vene keele õpetaja: professionaalse kapitali arendamine uuendatud kontekstis”. 

 

Vene keele õpetamine Eestis toimub hetkel kahel põhimõttel - emakeelena ja võõrkeelena. Hetkeolukord aga näitab, et meie riigi kontekstis peab otsima ka kokkupuute punkte mõlema metoodika vahel, mis on tingitud sellest, et eesti õppekeelega koolis on vene keelt kõnelevatest perekondadest lapsed ning vene keele õpetamine nendele peab toetuma teistele põhimõtetele.Lähtudes kaasaegses Eesti ühiskonnas toimuvast arutelust ühise eesti kooli loomisel, peavad vene keele õpetajad (nii võõrkeele kui emakeelena) oskama õpetada vene keelt ja kultuuri heritaažkeelena, ning selle metoodika ja didaktika peab olema tasakaalustatud võõrkeele ja emakeele õppemeetodite kasutamise osas.

 

Sisuliselt koosneb projekt järgmistest tegevustest: tutvumine parimate vene keele õpetamise praktikatega Lätis ja Soomes, konsulteerimine metoodikute ja teadlastega Lätis, Soomes ja Eestis (TÜ, TLÜ), info kogumine ja analüüs, vene keele õpetajatele Eestis praktilis-metoodilise seminar-ümarlaua ettevalmistamine ja läbiviimine, mille käigus kogutakse andmed metoodilise juhendi koostamiseks. Maailma üldtendentsid viitavad üha suurenevale heritaažkeele kasutajaskonnale (emakeelest erinevas keelekeskkonnas elamine), mistõttu muutub metoodilise juhendi olemasolu olulisemaks pedagoogide jaoks. 

Projekti planeerides oli seminar-ümarlaua ajaks planeeritud november 2020. Reisid ja selle ettevalmistamine vastavalt enne seda, kevadel 2020. Seoses kujunenud olukorraga maailmas see aga võimalik ei ole. Anname parima, et saaksime sügisel seminar-ümarlaua siiski korraldada. 

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond

8.1 Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; 

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

23.03.2020

__________

Reisil Peetrist Peterburi

Laupäeval, 11. jaanuaril 2020 toimus Peetri koolis (Rae valld) vabariiklik vene keele võistlus 7.-8. klassidele "Русский язык – это просто и легко!". Sellel aastal ootas osalisi kaasahaarav reis Peterburi.

Selleaastane võistlus oli pühendatud Peterburi vaatamisväärsustele. Õpilastel oli võimalus käia virtuaalsetel ekskursioonidel tuntuimates muuseumides, meenutasid tuntud vaatamisväärsuste ja sildade nimesid. Ülesanded olid väga eriilmselised: piltmõistatused, viktoriinid, sõnade otsimine ja koostamine. Kõigist paremini orienteerus põhja Veneetsiaks ristitud linnas võistkond «Александровская колонна», neile järgnes «Эрмитаж» ja vaid kaks punkti vähem teeninud  «Исаакиевский собор» lõpetas esikolmiku. Vene saatkond Eestis valmistas pjedestaalikohtadele erilised kingitused - spetsiaalsed raamatud Peterburi kohta. 

Kaotajaid sellel konkursil ei ole! Kõik osalejad said kingikoti hea, parema ja huvitavaga ning sellele lisaks hunniku positiivseid emotsioone! Igal aastal toetavad meie võistlust mitmed sponsorid, kelleta see üritus toimuda ei saaks. VÕSi ja osalenud õpilaste siiras tänu: 

Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике
Abiprint
Scandinavian tours 
Vene teater
AS Kalev
Tallinna Ülikool
Kadrioru kunstimuuseum
Lennusadam
Koolibri kirjastus
VAT teater
Linnateater
NUKU teater ja muuseum
Batuudikeskus Trampolino
Kuulsaal

Peetri Kool

Galeriiga tutvuge siin

___________

Suvesoojus, mida klassiruumi kaasa võtta

 

Vene keele õpetajate seltsi traditsioonilised suvepäevad toimusel sel korral ebatraditsiooniliselt augustis. Veetsime kaks päeva Mäetaguse mõisas ja spaas, külastasime Toila Oru parki ning seiklesime mööda I. Severjanini radasid. 

Mäetaguse mõisas jagas oma uuemaid leide ja lähenemisi Jelena Tantseva (Moskva). Esmalt küsis ta: “Vene keele käänded kergelt ja nautides - on see üldse võimalik?” Tuleb välja, et on küll! Lisaks pea loendamatutele praktilistele nippidele ja tööriistadele rõhutas blogi vdohnovite.ru autor J. Tantseva õpetaja meisterlikkust doseerida materjali vastavalt õpilaste valmidusele, vanusele, klassi suurusele. Õpetajal on tohutu hulk teadmisi, aga kas meie õpilased vajavad kõike seda korraga ühes tunnis? Siin on kindlasti mõtteainet!

Omandatud praktiline panus meie töösse on hindamatu väärtusega. Sama tähtsa osa moodustavad vabas vormis vestlused kolleegidega, mille kestel kuuleme olukorrast teistes koolides, huvitavatest projektidest ning tihti leitakse ka koostööpartnerid uueks õppeaastaks. Uute kolleegide vajalikkust põhjendada ei ole vaja, seega rääkisid N. Tšuikina ja I. Moissejenko Tallinna Ülikoolist pedagoogilise praktika läbiviimisest. Nende sõnum oli - näidake tudengitele eeskuju huvitavate tundide näol ning leidke võimalus tudengilt õppida. 

VÕSi pikaaegne liige Larissa Õnnis saatis juhatusele järgneva tagasiside:

Õpetaja jaoks ei ole motivatsioon oma töö jaoks sugugi vähem olulisem kui õpilase motivatsioon õppida. Seepärast soovin väljendada suurt tänulikkust VÕSi juhatusele, kes organiseeris vene keele õpetajale seltsi väljasõidu. /.../ Sarnased kaks päeva annavad õpetajale tihti rohkem teadmisi kui pool aastat auditoorseid loenguid klassi seinte vahel!

VÕSi juhatus loodab siiralt, et meie liikmed võtavad saadud suvesoojuse endaga klassi kaasa, pakatavad uue õppeaasta algul energiast ning annavad osa oma õpilastelegi! 

Eva Viidemann

juhatuse liige

_____________

Austatud kolleegid!

Oleme rõõmsad, et jagate meiega oma arvamusi ja soove üritustest, mida korraldab teile VÕS. Katsume teie soovidele vastu tulla ning jagame oma liikmetega sel puhul kolme head uudist:

1. Sel korral veedame suvepäevad taaskord ühes Eesti ilusaimas mõisas Mäetagusel. Lisaks sellele külastame Pühtitsa kloostrit giidi saatel. 

2. Paljud neist kes osalesid VÕS20 konverentsil eelmiste aasta sügisel, soovisid taaskord kohtuda ja kuulata ühe suurepärase lektoriga Moskvast. Suvepäevade raames avardab meie silmapiiri Jelena Tantseva (6 akadeemilist tundi!).

3. Muretsema ei pea ka sellepärast, et kogu kasulik info ununeb enne prakikat - suvepäevad toimuvad vahetult enne uue õppeaasta algust 26.-27. augustil!

Suvepäevadele registreerumine kestab kuni 30. maini. Registreerimine loetakse kehtivaks pärast osavõtumaksu laekumist. Kui selle eest tasub kool, siis palume kindlasti märkida see registreerimisvormis. Kui maksate osalemise eest iseseisvalt, siis palume kanda raha Vene Keele Õpetajate Selts EE352200221011634765 (selgitus: Suvepäevad 2019). 

Osalemise täishind on 95 eurot (ööbimine, toitlustus, ekskursioon, õppeprogramm ja sõit).

VÕS liikmetele (liikmemaks tasutud enne 5.05.2019) - 35 eurot. 

Taaskord sõidame mõisa autodega. Juhid, kes võtavad kolleege auto peale, saavad kompensatsiooni. Täpsem info ja autodesse jagunemine toimub augustis. 

Suvepäevade täpsem programm on allalaetav siit

Parimate soovidega

VÕS juhatus

rki.estonia@gmail.com

 

________________________________

В мире животных!

Vene Keele Õpetajate Selts kuulutab välja vene keele kui võõrkeele võistluse 7.-8. klasside õpilastele ”Русский язык – это просто и легко!” Võistlus toimub Tallinnas Audentese koolis Tondi 84/1 (suur koolimaja), 12. jaanuaril 2019.a.

Osalejad: igast koolist mitte rohkem kui 2 õpilast
Žürii: Vene keele Õpetajate Selts
Registreerimine: siin, kuni 04.01.2019

Organisatsiooniline osa:
- Võistkonnad moodustatakse kohapeal erinevate koolide õpilastest
- Ülesannete teema on “Loomad”
- Ülesanded on meelelahutuslikud ja lähtuvad riiklikust õppekavast

Ajakava:
11.00 – 11.15      Kogunemine, registreerimine
11.30 – 13.00      Võistlus. Autasustamine

Osavõtumaks 2 eurot – üks õpilane. Palume osavõtust teatada hiljemalt 4. jaanuariks 2019  ja üle kanda osalustasu EE352200221011634765 (Swedbank) Selgitus: Vene keele konkursi osavõtumaks, kooli nimi
 
Vene Keele Õpetajate Seltsi juhatus

 

_____________________________

Austatud kolleegid!

Sel aastal täitub meie seltsil 20 tegutsemisaastat. Kutsume teid osa võtma meie juubelihõngulisest konverentsist 13. oktoobril 2018. Konverents toimub Silja Europa pardal. Laev lahkub sadamast kell 12.30 ning saabub tagasi kell 22. 

Programmist ei puudu lisaks pidulikele kõnedele ning õhtusöögile pedagoogiline õpituba Jelena Tantsevalt (Moskva). Jelena Tantseva on innovatiivsete vene keele kursuste autor. 

Seekord pakub VÕSi juhatus märgata ja tunnustada kolleege "loomingulisuse, andekuse, individuaalsuse ja oskuse eest luua uusi ideid" («за креативность, талант, индивидуальность и умение создавать свежие идеи»). Esitage oma kolleeg ja VÕSi liige kuni 1. oktoobrini 2018 sellel aadressil https://goo.gl/forms/cS486GLNVYIXqAkY2 . 

Osavõtutasu on 85 eurot, VÕSi liikmele 50 eurot (liikmed seisuga 1.04.2018). Hinna sees on kruiis Tallinn-Helsingi-Tallinn (Helsingis ei väljuta laevast), kohvipausid, õhtusöök, majutus kajutis (soovi korral saab jääda ööseks), osalemine programmis. 

Registreerimine on avatud kuni 14. septembrini https://goo.gl/forms/cVzJL2sdYkF4VuVv1 Kohtade arv on piiratud. Osavõtutasu palume kanda EE352200221011634765 kuni 14. septembrini. Selgitusse kirjutada VÕS20. 

Kohtumiseni konverentsil!

VÕSi juhatus

https://www.facebook.com/vosestonia/

____________________________________________________________________________________

Vene Keele Õpetajate Selts kuulutab välja vene keele kui võõrkeele võistluse

7.-8. klasside õpilastele ”Русский язык – это просто и легко!” 

Võistlus toimub Tallinnas Vene Kultuurikeskuses Mere pst 5, 13. jaanuaril 2018.a.

Osalejad: igast koolist mitte rohkem kui 2 õpilast.

Registreerimine: siin, kuni 05.01.2018

Ülesannete teema on “Minu kodumaa Eesti”

Täpsem info ja juhend on siin

______________________________________________________________________________________

Interaktiivne veebipõhise õppevara konkurss vene keele kui võõrkeele õppimise toetamiseks juhend. Tööde esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2018

____________________________________________________________________________________________

Дорогие коллеги!

 

Общество преподавателей русского языка и литературы Эстонии (VÕS), Институт гуманиратных исследований Таллиннского университета приглашает вас на курсы повышения квалификации «Преподавание РКИ в современной образовательной среде», которые проведут преподаватели Российского университета дружбы народов (Москва) 23-25 октября 2017 года.

Предлагаем следующую программу курсов (изменения возможны, информация будет разослана зарегистрировавшимся слушателям):

23 октября 12.00-18.00 (ауд. S-420)

«Исследовательские инновации и компьютерные технологии в обучении русскому языку»

24 октября 9.00-17.00 (ауд. А-242)

«Виртуальные музейные ресурсы в контексте преподавания РКИ»

25 октября 9.00-14.00 (ауд. А-121)

«Проблемы разработки новых учебников для изучающих русский язык как иностранный»

По окончании будет выдано свидетельство о прослушивании курсов повышения квалификации.

Стоимость участия в курсах (также включает в себя обеды и кофейные паузы):

35 евро.*

*члены VÕS, студенты и преподаватели ТЛУ – 30 евро

Для участия в курсах необходима предварительная регистрация: https://goo.gl/forms/oGk0yZ5hOKPYwQ4H3.

Оплату необходимо произвести до 15 октября на расчетный счет Vene keele õpetajate selts EE352200221011634765, пояснение: koolitus 23.-25.10.2017.

Количество мест ограниченно. Регистрация открыта до 13 октября 2017 года. Возможно выставление счета для оплаты школой: заполнение соответствующего поля регистрационной анкеты обязательно!

_________________________________________________________________________________________________

Head kolleegid!


Vene Keele Õpetajate Selts ja Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituut (Vene ja Ida-Euroopa uuringud) kutsuvad Teid infopäevale. Infopäev toimub 8.septembril 2017 a. Tallinna Ülikoolis (ruum täpsustatakse). Ürituse algus on kell 15.00.


Infopäeva kava:
1. Tervituskohv;
2. Tagasiside VÕS-i tegevustest jaanuar-august 2017 (INNOVE projektid e-ülesannete koostamine ja e-Koolikott, VÕS-i suvepäevad, aineühenduste koolituspäevad, vene keele õpetajate väliskoolitus jmt);
3. VÕS-i plaanid kampaania EESTI VABARIIK 100 raames (Riiklik vene keele konkurss 7.-8. kl õpilastele; Riiklik vene keele kui võõrkeele olümpiaad: teema ja läbiviimise kord; Eesti aineühenduste õpetajate plaanid jt);
4. Venemaa Rahvaste Sõpruse Ülikooli (Российский университет дружбы народов) täiendkoolitus vene keele õpetajatele Eestis;
5. VÕS-i tööplaan, algatatud küsimused.


Osalemistasu 3 eurot.
NB! VÕSi liikmetele, TLÜ õppejõududele ja tudengitele tasuta.
Osalemistasu palume kanda Vene Keele Õpetajate Seltsi arveldusarvele EE352200221011634765. Selgitusse märkige – Infopäev 08.09.2017


Need, kes soovivad arvet, palume pöörduda aadressil akadinets@gmail.com hiljemalt 6.septembril 2017.


Palume infopäevale registreeruda 6.septembriks 2017 lingil https://goo.gl/forms/DJlULn6oDqC77QNJ3
Lisainfo: natalia.tshuikina@tlu.ee


Дорогие коллеги!


Общество учителей русского языка и Институт гуманитарных наук (направление российских и восточно-европейских исследований) приглашают вас на информационное мероприятие, которое состоится 8 сентября 2017 г. в Таллиннском университете (аудитория уточняется). Начало семинара в 15 часов.
В программе:
1. Кофе и закуски;
2. О деятельности Общества с января по август 2017 года (проекты INNOVE, Летние дни, Образовательный семинар для членов предметных объединений, курсы повышения квалификации и др.);
3. Планы Общества в рамках кампании EESTI VABARIIK 100 (Республиканский конкурс по русскому языку для учеников 7-8 классов; Республиканская олимпиада по русскому языку как иностранному: тема и порядок проведения; планы учителей различных предметных объединений Эстонии и др.);
4. Курсы повышения квалификации Российского университета дружбы народов для учителей Эстонии;
5. О плане работы Общества и текущие вопросы.


Стоимость участия 3 евро (р/с EE352200221011634765, Vene Keele Õpetajate Selts, selgitus: Infopäev 16.09.2016). Если вам необходим счет на оплату участия, просим обратиться по адресу akadinets@gmail.com не позднее 6 сентября 2017 г.


Члены Общества учителей русского языка, преподаватели и студенты ТЛУ принимают участие бесплатно.
Желающих принять участие просим зарегистрироваться до 6 сентября 2017 г. по ссылке https://goo.gl/forms/DJlULn6oDqC77QNJ3
Дополнительная информация: natalia.tshuikina@tlu.ee

_______________________________________________________________________________________________________

Дорогие коллеги!

Издательство «Арго» и VÕS приглашают на семинар «Использование учебных комплексов из серии «Вверх по лестнице»: «Ступень II» и «Ступень III» на уроках РКИ в 7 и 8 классе», который состоится 16 сентября в 11 часов в Таллинне по адресу Рявала пст. 8.

 

Семинар проводит автор учебников Татьяна Троянова.

 

На семинаре будут рассмотрены следующие темы:

1. Содержательное наполнение учебных комплексов и их соответствие Государственной учебной программе.

2. Структура учебных комплексов (учебника, рабочей тетради и аудиоприложения).

3. Методические рекомендации автора по использованию учебных материалов «Вверх по лестнице. Ступень II» и «Вверх по лестнице. Ступень III».

 

Продолжительность курсов – 4 академических часа. После первых двух академических часов – кофейная пауза.

 

Участие в курсах бесплатное.

По окончании – вручение справок о посещении курсов.

 

Зарегистрироваться на курсы можно до 14.09 по адресу larissa@argokirjastus.ee или по тел.: 68 88 683; 56 56 15 44

akadinets@gmail.com

  • Tööplaan 2017/2018 õppeaastaks on valmimisel. 

VÕSi infopäev

September 2017

Õppevara konkurss

Alates oktoobrist 2017. 

Vene keele konkurss 7.-8. klassi õpilastele

Toimub 13. jaanuaril 2018. 

© 2023 by rki.ee. Proudly created with Wix.com