1/7
Eesmärk

Vene keele Õpetajate Selts (VÕS) on vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa vene keele ja kultuuri arengule Eesti Vabariigis, vene keele õpetajate omavahelise koostöö arendamiseks ning koordineerides ja abistades eesti õppekeelega koolide vene keele õpetajaid enesetäiendamises ja metoodilises töös.

Ülesanded
  • luua võimalused ja aidata kaasa oma liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmisele;

  • edendada liikmete kutsealast tegevust;

  • kaitsta nende ühiskondlikke ja kutsealaseid huve;

  • arendada erialaseid kontakte;

  • aidata kaasa vene keele õpetamise metoodika arengule;

  • hoolitseda vene keele õpetamise kvaliteedi eest;

  • teha koostööd koolide õpetajate ühendustega ja teiste õpetajate organisatsioonide ning ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka rahvusvahelises ulatuses;

  • edastada oma liikmetele vene keele õpetamisega seotud haridusalast informatsiooni.

Juhatus

Leena Möls

Aleksandra Novaševskaja

Natalia Tšuikina

Larissa Panova

Lilia Bulai

Eva Viidemann

Jelena Panfilova

Rahvusvahelise keeleeksami seminar

November 17, 2020

Приглашение ESF projekti “Rahvusvaheline keeleeksam” nr 2014 -2020.1.05.17-0228

PROJEKTI INFOSEMINARID  VENE   KEELE ÕPETAJATELE JA VÕÕRKEELEÕPETAJA ÕPPEKAVAL ÕPPIVATELE ÜLIÕPILASTELE
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) viib) läbi ESF projekti „Rahvusvaheline keele-eksam“ (01.10.2017 -30.09.2022), mis annab nii võõrkeeleõpetajaks õppivatele üliõpilastele kui ka tegevõpetajatele võimaluse sooritada rahvusvaheline B2, C1 või C2 taseme keeleeksam, mille kulud hüvitatakse. Nende eksamite hulka kuuluvad ka  vene keele rahvusvahelised eksamid: B2 (ТРКИ-2), C (ТРКИ-3) ja C2 (ТРКИ-4).
2. detsember 2020 kell 18.00 – 19.10
3. detsember 2020 kell 18.00 – 19.10
Koht: Zoom veebikeskkond 
Koolitaja: Ljudmila Vedina, vene keele rahvusvaheliste eksamite eksaminaator

Lõimime loovalt!

October 27, 2020

VÕSi katusorganisatsioon Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab juba kuuendat korda sügiskonverentsi. Sel aastal toimub see Tallinnas 27. novembril 2020. Sellekordse sügiskonverents võtmesõnadeks on LOOVUS, LÕIMINE, ÕPPIJAKESKNE ÕPETAMINE. Konverentsi teemad on 

·       Omanäolised koolid: mida on meil neilt õppida õpilaste loovuse arendamise ja õppeainete lõimimise valguses.

·       Teistmoodi õpe: võõrkeelte õppe mitmekülgsus, õppija toetamise võimalused,

kaasav ja praktiline keeletund, loovuse arendamine keeletunnis.

·       Võõrkeeleõpetaja professionaalse arengu toetamise võimalused koostöiseks õpetamiseks.

Rahvusvahelise keeleeksami sooritamine võõrkeeleõpetajatele

October 12, 2020

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) viib läbi ESF projekti "Rahvusvaheline keeleeksam ",  mis annab nii võõrkeeleõpetajaks õppivatele üliõpilastele kui ka tegevõpetajatele võimaluse sooritada rahvusvaheline B2, C1 või C2 taseme keeleeksam, mille kulud hüvitatakse. Sinna alla kuuluvad ka vene keele rahvusvahelised  eksamid, mida saab sooritada Tartu Ülikooli testimiskeskuses. Infotunnid toimuvad 28. ja 30. oktoobril Zoomis. Vajalik eelnev registreerimine.

Õpikukomplekti "Вверх по лестнице" kasutamine

October 08, 2020

Уважаемые учителя русского языка!

 

Издательство Арго совместно с Обществом преподавателей русского языка как иностранного Эстонии приглашают на обучающий семинар 22 октября 2020 года, который состоится в Эстонском университете предпринимательства Майнор (Тарту, Пеплери 6). На семинаре авторы расскажут об использовании серии учебников для школ  «Вверх по лестнице».

Дополнительную информацию о семинаре можно найти в программе. Участие в семинаре бесплатное. По окончании вручаются дипломы об участии в семинаре.

Зарегистрироваться на семинар можно до 21 октября по адресам
argokirjastus@argokirjastus.ee, olga@argokirjastus.ee
Для регистрации необходимо указать название школы, контактный телефон и адрес электронной почты.

 

С уважением,

Издательство Арго

Рявала 8

Таллинн 10143

Kutse seminarile

August 14, 2020

VÕS juhatus kutsub osalema seminaril - veedame meeldivalt aega kolleegide seltsis, vahetame kogemusi ja teadmisi, õpime midagi uut algavaks õppeaastaks. 

Kohtade arv on piiratud! Registreerimine kuni 27. augustini. 

Seminar toimub 5. septembril Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpias. 

1 / 8

Please reload

© 2023 by rki.ee. Proudly created with Wix.com